Members of Merit

KGG Lid van Verdienste  – – KGG Membre de Mérite

1985 Mr. G.Valckeneers
1986 Mr. Rolland Zonnekeijn
1987 Mr. T Van Bommel & P.De Wever
1988 Mr. Henri Huybrechts
1989 Geen kandidaat
1990 Mr. Carlo Van Oekel
1991 Mr. Jozef Van De Poel
1992 Geen kandidaat
1993 Mr. Jan Horemans
1994 Mr.ir. Willy Schillemans
1995 Mr.ir. Jan De Mot
1996 Mr. Jules Claus
1997 Mr. Walter Van der Stighelen
1998 Geen kandidaat
1999 Mr.ir. Henri Ghys
2000 Mr. Manfred Grignard
2001 Mr. J.R. Dickers foto foto foto
2002 Mr.Ronny Van Peteghem
2003 Mr. Amand Klaijsen
2004 Mr. Maurice Goddaert
2005 Mr. Georges Bogaert foto logo foto
2006 Mevr. Monique Van Mechelen
2007 Mr. André Mahy
2008 Mr.Willem Maes
2009 Mr. Hubert De Vogel Foto foto Foto
2010 Mr. Marc Van Mieghem
2011 Geen kandidaat
2012 Geen kandidaat
2013 Mr. Ludo Van Vynckt Lid Tim Cools M.
2014 Mr. ing. Tim Cools
2016 Mr.ir. Michael Fortemps

2020 Mr. ir Jozef Noteboom

2021 Mevr. Cibelle Jacob

2022 Dr. Marc VervoortCRITERIA
1) Ieder lid van het Gallois Genootschap kan een verdienstelijk lid voorstellen. Dit moet evenwel geschieden met een schrijven onder omslag, gericht aan de Voorzitter, via het secretariaat. Dit schrijven moet voor het einde van de maand januari van ieder jaar gepost zijn. Een duidelijke en uitgebreide argumentatie vervolledigt de kandidatuurstelling zodat deze in alle objectiviteit kan onderzocht worden.

2) als criteria om als kandidaat voorgesteld te worden, komt bijvoorbeeld het volgende in aanmerking (deze opsomming is vanzelfsprekend niet volledig) :

  • bijzondere verdiensten of prestaties ten voordele van het GG of zijn leden,
  • verdiensten tegenover de scheepsindustrie.
  • reddingen op zee
  • diensten bewezen aan de jeugd die aangetrokken is door het beroep van zeeman en in het bijzonder tot dit van Officier Scheepswerktuigkundige.

3) de kandidaturen worden tijdens de eerste trimestriële bestuursvergadering van het nieuwe kalenderjaar door het bestuur of door een commissie, hiervoor door het bestuur samengesteld, onderzocht. Deze commissie heeft beslissingsbevoegdheid. Indien in deze commissie geen overeenstemming kan bereikt worden, is de stem van de voorzitter beslissend.

4) Indien het bestuur of de commissie van oordeel is dat geen enkele kandidaat in aanmerking komt, dan wordt er voor dat jaar geen “GG-lid van verdienste” voorgedragen.

5) de naam van het gekozen “GG lid van verdienste” zal aan de leden tijdens de algemene statutaire vergadering van april bekend gemaakt worden. Het betreffende lid zal voor de jaarvergadering van de bestuursbeslissing in kennis gesteld worden.

6) als huldiging zal de Voorzitter op de jaarvergadering de keuze van het bestuur bekend maken en de bestuursbeslissing met de nodige argumenten omkleden,

7) een plaket zal aan de gekozene overhandigd worden met het embleem van het Gallois Genootschap, de datum en de naam van de gekozene en vermelding van de titel door het Gallois Genootschap toegekend.

Royal Belgian Institute of Marine Engineers