Constants

Constanten
Fysische constanten
Naam Symbool Waarde Opmerkingen
Atomaire massa eenheid u (amu) 1.66053886 x 10-27 kg 1/12 van de massa van een C12 atoom
Avogadro constante NA 6.0221215 x 1023  mol -1  
Boltzmann constante kB 1.3806505 x 10-23 J/K  
Quantumeenheid van geleiding Go 7.748091733 x 10-10 S  
Elementaire lading e 1.60217653 x 10-19 C  
Faraday constante F 9.64853383 x 104 C/mol F = NA x q   (q = lading van een electron)
Fijnstructuurconstante α 7.297352568 x 10-3  
Gravitatie constante G 6.6742 x10-11 Nm2  
Lichtsnelheid in vacuum c 2.99792458 x108 m/s Definitie
Magnetische flux quantum Φo 2.636947550 x 10-27 Wb  
Massa electron me 9.1093826 x10-31 kg  
Massa proton mp 1.67262171×10-31kg  
Molaire gasconstante R of Ro 8.314472 +/- 0.000015 J/mol.K  R = NA x kB
Permeabiliteit vacuum µo 4 π x 10-7 H/m Definitie
Permittiviteit vacuum e0 8.854187817 x 10-12 F/m  
Planck constante h 6.6260693 x10-34 J.s  
Rydberg constante R 1.0973731568525 x107 m-1  
Stefan-Boltzmann constante б 5.670400 x10-8 W/(m2K4)  
Volume ideaal gas Vo 22.413996+/-0.000039 L/mol  
Bron: CODATA Recommended Values of the Fundament al Physical

Royal Belgian Institute of Marine Engineers