Dag Der Zeelieden 2023

Jaarlijks wordt tijdens een huldebetoon het Monument bij het loodswezen in Antwerpen de zeeilieden herdacht die sneuvelden tijdens de beide wereldoorlogen. En ook nu was er weer heel wat belangstelling van militaire en burgerlijke overheden en instanties. In totaal werden door de diverse afvaardigingen 22 bloemenkransen neergelegd bij het Monument ‘aan de zeelieden gesneuveld voor België’.

Die ging door in het Stadhuis van Antwerpen en geanimeerd door Burgemeester Bart De Wever die in plaats van toespraken te houden heel wat persoonlijke gesprekken hield met de aanwezigen.

Royal Belgian Institute of Marine Engineers