Founding Members

Stichtende leden – Membres fondateurs
Onze studiekring werd gesticht voor notaris Joseph Vereist te Antwerpen op 31 maart 1947 De stichtingsakte werd geregistreerd te Antwerpen (B.A. 4e kantoor), op 8 april 1947, VIER BLADEN DRIE VERZENDINGEN, DEEL 499, BLAD 26. VAK 4. ONTVANGEN 20 FRANK. DE ONTVANGER. (get.) WOUTERS
Dit staat te lezen in het uittreksel der akte n 1040 verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 26 april 1947. Onder de naam van GALLOIS GENOOTSCHAP. Studiekring voor scheepswerktuigkundigen vereniging zonder winstbejag, werden de statuten gepubliceerd.

Royal Belgian Institute of Marine Engineers