Stichtende leden - Membres fondateurs
 
Onze studiekring werd gesticht voor notaris Joseph Vereist te Antwerpen op 31 maart 1947 De stichtingsakte werd geregistreerd te Antwerpen (B.A. 4e kantoor), op 8 april 1947, VIER BLADEN DRIE VERZENDINGEN, DEEL 499, BLAD 26. VAK 4. ONTVANGEN 20 FRANK. DE ONTVANGER. (get.) WOUTERS
Dit staat te lezen in het uittreksel der akte n 1040 verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 26 april 1947. Onder de naam van GALLOIS GENOOTSCHAP. Studiekring voor Scheepswerktuigkundigen vereniging zonder winstbejag, werden de statuten gepubliceerd.
Verschenen voor de notaris:
Naam Voornaam Beroep Overleden
VALCKENEERS Gustaaf maritiem deskundige 1993
JONES Armand bedrijfsleider ?
VENUS Charles technisch raadgever 1956
MOOENS Roger technieker ?
CALUY Leon technieker 1982
SCHWERDTFEGER Frederik maritiem deskundige 1972
de KLERK John scheepstechnieker 1980
JANSSENS Antoine rederijinspecteur 1952
WOUTERS Charles technisch vertegenwoordiger 1969
DUA Arthur technieker ?
BOSMANS John rederij inspecteur 1982
SUYKERBUYK Pierre bedrijfsleider ?
DASSEVILLE Pierre rederij inspecteur 1986
SMITS Louis zeevaart inspecteur 1956
ELSIG Constant technieker 1968
MEWIS Maurice maritiem deskundige ?
LOOS Frans rederij inspecteur 1990
LEFEBURE Alfons technieker 1969