Koninklijk Gallois Gennootschap
Sluit u aan   ~  Adhérez
Gelieve het formulier in te vullen en op te sturen per post of fax aan het secretariaat van het "Koninklijk Gallois Genootschap"
Veuiller remplir ce formulaire et le faire parvenir par la poste ou par fax au secrétariat du "Koninklijke Gallois Genootschap"
Formulier / Formulaire
of/ou
Gelieve mij een inschrijvingsformulier te laten geworden
Veuillez me faire parvenir un formulaire d'inscription
Lidgeld werkend lid
Cotisation membre effectif
jaar
année
2022 45 Euro
Naam 
Nom 
Voornaam 
Prénom 
Lid/Membre     werkend - effectif      erelid- d'honneur
Straat/Rue 
Bus/Boîte 
Gemeente  Commune  Code 
Land /Pays  Ander/autre
Uw/Votre 
Tel:  GSM:   
Opmerking 
Remarque