Jaarvergaderingen - Assemblées annuelles
Ingekort verslag van de 66ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering 2013
Boekjaar 2012
 
De volledige tekst kan via het secretariaat opgevraagd worden.
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Datum: 21 april 2013: 20 h
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
 
Agendapunten:
 
Goedkeuring jaarrekening 2012
2. Ledenbestand per 31.12.2012
3. Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4. Winteractiviteiten
5.Technische en familiale bezoeken
6. Goedkeuring bestuursmutaties
7. Goedkeuring voor wijziging KGG statuten
8. Allerlei / Diversen
 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, medewerkers van de vergadering voor hun medewerking.
1. Goedkeuring jaarrekening 2012 + goedkeuring budget 2013
Ook binnen onze kringen is de crisis voelbaar en dat uit zich uiteraard op de inkomsten en uitgaven. De inkomsten van ons tijdschrift/advertenties zijn iets gedaald t.o.v. 2011, maar liggen nog steeds op budget. De inkomsten van leden en ereleden is gestegen t.o.v. 2011.
De uitgaven van voordrachten zijn gestegen. De uitgaven voor de bezoeken echter zijn gedaald t.o.v. 2011 Ook is er bespaard op de algemene kosten door efficienter te werken (minder papierverbruik, minder post, meer gebruik van E-mogelijkheden, etc…). Twee leden hier aanwezig tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2012. Daarnaast wordt ook het budget voor 2013 voorgelegd en goedgekeurd door de aanwezigen.
2. Ledenbestand 2012
Ons ledenbestand is in 2012 met ongeveer 7% gedaald t.o.v. 2011. 19 nieuwe leden hebben we mogen verwelkomen, maar we 75 leden hebben ons verlaten. Reden hiervan zijn niet betaald, overlijden en vertrek zonder rede. Van 4 leden hebben we in 2012 spijtig genoeg definitief afscheid moeten nemen: Mr. Hubert De Vogel, Mr. Norbert Devos, Mr. Eric Windelinckx en Mr. René Vrijens.
3. Tweemaandelijks Technisch Tijdschrift
tijdschrift, onder leiding van André Mahy en Michael Fortemps, blijft het ook dit jaar weer goed doen. De gemiddelde kostprijs is echter door diverse prijsverhogingen gestegen naar € 5,35 maar we blijven opteren om een hoogwaardig tijdschrift aan te bieden. Het aantal oplagen is gereduceerd naar 520 stuks. Proficiat aan de heer Mahy, Michael en de redactieleden. Mr. Michael Fortemps neemt de cepter over van André. We bedanken André voor zijn puik werk. Ook onze website wordt drukbezocht: de technische achtergrondinformatie die hierop te vinden is wordt zeer gewaardeerd, en ook de studenten hebben deze site gevonden. We dienen ook op te merken dat we via deze weg eveneens nieuwe leden hebben zien toetreden. Dit alles hebben we te danken aan onze webmaster de heer Bob Dickers die onze website “levendig” houden.
4. De winteractiviteiten
Ook dit jaar werden we weer vergast op een aantal bijzondere lezingen. Er was in 2012 een gemiddeld aantal aanwezigen van 86. Dit is ongeveer 2 personen per lezing meer dan vorig jaar. De HZS is, zoals steeds, een uitstekende locatie en we kunnen steeds op een correcte assistentie rekenen. Ook dit jaar mogen we meer studenten en professoren op de lezingen begroeten. Dit is een uitstekende manier van netwerking en contacten leggen. De voordrachten voor het volgende jaar (2013-2014): 24-10-2013:      "Cargo Oil Recovery out of the Sunken M/V Prestige" door Capt Cuyt, 21-11-2013    : FREE
5. Bezoeken in 2012
Het technisch bezoek van 2012 bij Quirijnen Energy Farm op 19 mei was interessant. Een boerderij gebruikt zijn biogassen om warmtekrachtkoppelingsgasmotor te voeden. Er waren wel slecht 12 inschrijvingen. Het familiaal bezoek van 2012 in Tongeren op 15 september kon onze leden boeien. Museum en documentatiecentrum over de Gallische en Romeinse historie, een bezoek aan de oudste stad van België, verzorgde lunch en mooi weer maakte de dag compleet. 49 leden hadden zich hiervoor ingeschreven. De bezoeken van 2013 zijn gepland: 03/05/2013 technisch bezoek aan ABC Gent. Het familiaal bezoek 2013 (21/09/2013) Op Stad Leuven. Stella Artois productie. Bezoek aan de oudste kruidentuin van België. Stadswandeling op zoek naar de 7 wonderen van Leuven. De leden van het feestcomité worden bedankt voor het geleverde werk.
6. Bestuursmutaties + goedkeuring van de grwijzigde statuten.
De volgende leden stelden zich kandidaat voor het mandaat van de Raad van Bestuur 01/2013-12/2016 en werden goedgekeurd op deze Algemene Vergadering.
•  W. Van der Stighelen
•  R. Marechal
•  T. Van Campenhout
•  C. Jacob
•  R. Van Peteghem
•  H. Ghys
•  H. Van Opstal
•  G. Reuse
•  M. Grignard
•  T. Cools
•  M Fortemps
•  R. Macka
•  B. Dickers
•  M. Van Mieghem
•  A. Klaijsen
•  R. Roef
•  H. De Souter
De Bestuursmandaten van de Raad van Bestuur en moeten deze herzien en goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur.
Voorstellen van de bestuursmandaten zijn:
W. Van der Stighelen   voorzitter.
T. Cools                       ondervoorzitter.
R.Marechal                  schatbewaarder.
C. Jacobs                    secretaris.
De Statuten werden voorgesteld voor aanpassing aan onze huidige toestand en leden. Deze Statuten werden voorgesteld aan de Algemenen vergadering. Gezien we geen 2/3 meerderheid hadden werd er een tweede vergadering belegd. De wijziging van de statuten 2013 werd goedgekeurd op de 2de statutaire vergadering op 14/05/2013.
7. Allerlei/Diversen
- Open campusdag HZS op 23/03/2013
- Dag der zeelieden 2012, hierop werd de heer Norbert Devos herdacht voor zijn heldendaden
  tijdens de 2e WO op zee.
- KGG verzorgde dit jaar een persoonlijke krans tijdens de 67ste Dag der Zeelieden.
- Hogere Zeevaartschool: Mr. Hubert De Vogel werd gekozen als naamdrager van de 17de
  promotie van de Werktuigkundigen op de Hogere Zeevaartschool.
- De nieuwjaarsreceptie met de verschillende Maritieme verenigingen was weer een succes
   met +/- 220 aanwezigen
 

 
Ingekort verslag van de 65ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering 2012
Boekjaar 2011
logo
Ingekort verslag van de 64ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering 2011
Boekjaar 2010
logo
De volledige tekst kan via het secretariaat opgevraagd worden.
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Donderdag 21 april 2011
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
   
Agendapunten:
1. Goedkeuring jaarrekening 2010
2. Ledenbestand per 31.12.2010
3. Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4. Winteractiviteiten
5. Bezoeken
6. GG persoon van verdienste
7. Allerlei / Diversen
8. Bestuursmutaties
Presentatie van Mr. Walter Rombauts over “Stille Energie”.
 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, medewerkers van de vergadering voor hun medewerking.
1. Goedkeuring jaarrekening 2010.
Dit jaar eindigen we met de balans ten opzichte van het budget in negatief. De reden wordt uitgelegd door de vooritter. Ook nu weer zien we een sterke stijging van de inkomsten m.b.t. de advertenties t.o.v. het budget en een lagere kost van ons tijdschrift. Inkomsten van interesten zijn gestegen tegenover de daling in 2009. De inkomsten vanuit de leden is dan weer gedaald door het dalend effect van het aantal leden. Twee leden aanwezig op de jaarvergadering tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2010. 
2. Ledenbestand 2010
laat een licht stijgende lijn zien in het ledenbestand met een toename van 19 leden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 39 leden en 1 erelid. Nieuwe leden werden voornamelijk aangebracht via lezingen of reeds gekende leden. Van 3 leden hebben we in 2010 spijtig genoeg definitief afscheid moeten nemen door hun overlijden: Mr. Gers, Mr. Larsen en Mr. De Bruyckere.
3. Tweemaandelijks Technisch Tijdschrift
Het tweemaandelijks technisch tijdschrift, nog steeds onder leiding van onze redactievoorzitter André Mahy, blijft het ook dit jaar weer goed doen.  De gemiddelde kostprijs ligt rond de € 3,25 en toch kunnen we een hoogwaardig tijdschrift aanbieden. Het aantal oplagen is vermindert +/- 10%. Proficiat aan de heer Mahy en zijn redactieleden. Ook onze website wordt drukbezocht: de technische achtergrondinformatie die hierop te vinden is wordt zeer gewaardeerd, en ook de studenten hebben deze site gevonden. We dienen ook op te merken dat we via deze weg eveneens nieuwe leden hebben zien toetreden. Dit alles hebben we te danken aan onze webmaster de heer Bob Dickers en de heer Houthoofd die onze website “levendig” maken.
4. De winteractiviteiten
Ook dit jaar werden we weer vergast op een aantal bijzondere lezingen. Er was in 2010 een gemiddeld aantal aanwezigen van 79,4 . De HZS is, zoals steeds, een uitstekende locatie en we kunnen steeds op een correcte assistentie rekenen. Opvallend dit jaar is dat we meer studenten en professoren op de lezingen mogen begroeten. De voordrachten voor het volgende jaar (2011-2012): 20/10/2011 Schneider-Techelec, 17/11/2011 SDT, 19/01/2012 Euronav, 16/02/2012 ABB? en 15/03/2012 Lijmtechnieken aan boord van een schip?. Op 21/04/2012 van volgende jaar houden we onze jaarvergadering.
5. Bezoeken in 2010
Op 20 mei 2010 bezochten we met 32 deelnemers Bexco te Hamme en de familiale uitstap bracht ons naar La Coupolle in Saint Omer op 18 september; we werden toen vergezeld van 56 deelnemers. De geplande bezoeken voor 2011: het technisch bezoek was gepland op 21 mei 2011 naar de Biofarm in Merksplas. Door een enorme brand op de farm is het technisch bezoek geannuleerd. Ons familiaal bezoek gaat dit jaar door op 17 september en leidt ons naar Seafront Zeebrugge. De leden van het feestcomité met assistentie van … worden bedankt voor het geleverde werk.
6. GG persoon van Verdienste
Het GG lid van verdienste van 2010 gaat dit jaar naar Mr. Marc Van Mieghem.
7.Allerlei/Diversen
- Dag der zeelieden 2010,  hierop werd de heer Carlo Demesmaeker herdacht voor zijn heldendaden tijdens de
  2e WO op zee.
- KGG verzorgde dit jaar een persoonlijke krans tijdens de 66ste Dag der Zeelieden.
- Hogere Zeevaartschool: de heer Bob Dickers werd gekozen als naamdrager voor de 15e promotie aan de afdeling
  Scheepswerktuigkunde in de Hogere Zeevaartschool Antwerpen.
- De nieuwjaarsreceptie met de verschillende Maritieme verenigingen was weer een succes met +/- 315 aanwezigen.
- Dit jaar werden onze trouwe adverteerders (reeds 40 jaar) extra in de kijker gezet: Fabricom, Hempel, Drew Marine,
  James Walker en Hydraulic & Diesel Services.
8. Bestuursmutaties
De raad van Bestuur blijft dezelfde als vorig jaar en er werden geen benoemingen of ontslagen opgetekend in 2010.
 
 

 
Ingekort verslag van de 63ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering van 2010
Boekjaar 2009
logo
De volledige tekst kan via het secretariaat opgevraagd worden.
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Donderdag 23 april 2010
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
 
Agendapunten:
1. Goedkeuring jaarrekening 2009
2. Ledenbestand per 31.12.2009
3. Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4. Winteractiviteiten
5. Bezoeken
6. GG persoon van verdienste
7. Allerlei / Diversen
8. Bestuursmutaties
Presentatie van 2 films van de familiale uitstappen (Bezoek Zierikzee en Treinmuseum in Mariembourg) door Willy Aerts.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, Lloyds Register Emea, medewerkers van de vergadering voor hun medewerking.
1. Goedkeuring jaarrekening 2009
Evenals in 2008 is ook dit jaar de balans van onze studiekring positief. Ook nu weer zien we een sterke stijging van de inkomsten m.b.t. de advertenties t.o.v. het budget en een lagere kost van ons tijdschrift. Inkomsten van interesten zijn gestegen tegenover de daling van 2008. De inkomsten van de leden is dan weer gedaald.
Twee leden hier aanwezig tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2009.
2. Ledenbestand
2009 laat een licht stijgende lijn zien in het ledebestand met een toename van 5 leden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 15 leden. Nieuwe leden werden voornamelijk aangebracht via lezingen of reeds gekende leden. Van 2 leden hebben we in 2009 spijtig genoeg definitief afscheid moeten nemen: Joe Smekens en Marcel Beneens.
3. Tweemaandelijks Technisch Tijdschrift
Het tweemaandelijks technisch tijdschrift, nog steeds onder leiding van onze redactievoorzitter André Mahy, blijft het ook dit jaar weer goed doen. De gemiddelde kostprijs blijft rond de € 4,50 schommelen en toch kunnen we een hoogwaardig tijdschrift aanbieden. Het aantal oplagen blijft ook dit jaar op hetzelfde peil. Proficiat aan de heer Mahy en zijn redactieleden. Ook onze website wordt drukbezocht: de technische achtergrondinformatie die hierop te vinden is wordt zeer gewaardeerd, en ook de studenten hebben deze site gevonden. We dienen ook op te merken dat we via deze weg eveneens nieuwe leden hebben zien toetreden. Dit alles hebben we te danken aan onze webmaster de heer Bob Dickers en de heer Houthoofd die onze website levendig” maken.
4. De winteractiviteiten
Ook dit jaar werden we weer vergast op een aantal bijzondere lezingen. Spijtig genoeg is het gemiddeld aantal aanwezigen iets gedaald t.o.v. 2008: 72,8 om precies te zijn. De HZS is, zoals steeds, een uitstekende locatie en we kunnen steeds op een correcte assistentie rekenen. Opvallend dit jaar is dat we meer studenten en professoren op de lezingen mogen begroeten. De voordrachten voor het volgende jaar (2010-2011): 14/10/2010 Exxon, 18/11/2010 Glynwed, 20/01/2011 ABC, 17/02/2011 Van de Voorde en 17/03/2011 Bexco. Op 23/04 van volgende jaar houden we onze jaarvergadering.
5. Bezoeken in 2009
Op 23 mei 2009 bezochten we met 17 deelnemers Umicor te Olen en de familiale uitstap bracht ons naar het Treinmuseum van Mariembourg op 26 september; we werden toen vergezeld van 66 deelnemers. De geplande bezoeken voor 2010: 20/05 bezoek Bexco touwvlechterij en de Scheepswerf van Baasrode. Ons Familiaal bezoek gaat dit jaar door op 18 september en leidt ons naar La Coupole. De leden van het feestcomité worden in de bloemetjes gezet voor het geleverde werk.
6. GG persoon van Verdienste
Het GG lid van verdienste van 2009 gaat dit jaar naar Hubert de Vogel.
7. Allerlei/Diversen
• Dag der zeelieden 2009, hierop werd de heer Kamiel De Saever herdacht voor zijn heldendaden tijdens de 2e WO
  op zee. KGG verzorgde dit jaar een persoonlijke krans tijdens de 65 ste Dag der Zeelieden.
• Hogere Zeevaartschool: de heer Armand Klaijsen werd gekozen als naamdrager voor de 13de promotie aan de
  afdeling Scheepswerktuigkunde in de Hogere Zeevaartschool Antwerpen.
• De nieuwjaarsreceptie met de verschillende Maritieme verenigingen was weer een succes met +/- 300 aanwezigen.
8. Bestuursmutaties
De raad van Bestuur blijft dezelfde als vorig jaar en er werden geen benoemingen of ontslagen opgetekend in 2009.
PRESENTATIE
Als afsluiter van de jaarvergadering krijgen we door de heer Willy Aerts een presentatie van de films van onze bezoeken aan Zierikzee en Mariembourg Aansluitend de jaarlijkse receptie en de voorzitter dankt de talrijke aanwezigen.
 Einde van de jaarvergadering.
 

 
Ingekort verslag van de 62ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering van 2009
Boekjaar 2008
logo
De volledige tekst kan via het secretariaat opgevraagd worden.
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Donderdag 23 april 2009
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
 
Agendapunten:
1. Goedkeuring jaarrekening 2008
2. Ledenbestand per 31.12.2008
3. Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4. Winteractiviteiten
5. Bezoeken
6. GG persoon van verdienste
7. Allerlei / Diversen
8. Bestuursmutaties
Presentatie door de heer Frans Doomen “In the Wake of the Belgica” met aansluitend de jaarlijkse receptie.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, Lloyds Register Emea, medewerkers van de vergadering, en de heer Frans Doomen voor hun medewerking.
1. Goedkeuring jaarrekening 2008
Evenals in 2007 is ook dit jaar de balans van onze studiekring positief. Ook nu weer zien we een sterke stijging van de inkomsten m.b.t. de advertenties t.o.v. het budget en een lagere kost van ons tijdschrift. Daarnaast merken we ook een verlaging van onze inkomsten van interesten.
Twee leden hier aanwezig tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2008.
2. Ledenbestand
Ook in 2008 moeten we een dalende trend vaststellen binnen ons ledenbestand: een lichte daling van 508 leden in het begin van het jaar naar 491 leden op het einde van 2008. Tevens wordt een minuut stilte gevraagd voor Johannes Kersmaekers die op 7 april 2008 van ons is heengegaan.
3. Tweemaandelijks Technisch Tijdschrift
Het tweemaandelijks technisch tijdschrift, nog steeds onder leiding van onze redactievoorzitter André Mahy, blijft het ook dit jaar weer goed doen. De gemiddelde kostprijs blijft rond de € 4,50 schommelen en toch kunnen we een hoogwaardig tijdschrift aanbieden. Het aantal oplagen blijft ook dit jaar op hetzelfde peil. Proficiat aan de heer Mahy en zijn redactieleden.
Ook onze website wordt drukbezocht: de technische achtergrondinformatie die hierop te vinden is wordt zeer gewaardeerd, en ook de studenten hebben deze site gevonden. Dit alles hebben we te danken aan onze webmaster de heer Bob Dickers die onze website “levendig” maakt. De wekelijkse aanpassingen en meldingen bewijzen dat hij de man is op de juiste plaats.
4. De winteractiviteiten
Ook dit jaar werden we weer vergast op een aantal bijzondere lezingen. Het gemiddeld aantal aanwezigen lag zelfs hoger dan vorige jaar: 90,2 om precies te zijn. De HZS is, zoals steeds, een uitstekende locatie en we kunnen steeds op een correcte assistentie rekenen. Opvallend dit jaar is dat we meer studenten en professoren op de lezingen mogen begroeten.
De voordrachten voor het volgende jaar (2009-2010): 15-10-2009 Recontec bv, 26-11-2009 Motec, 21-01-2010 DABvloot, 22-04-2010 jaarvergadering. Let wel dit zijn reeds vaststaande data, er komen zeker nog andere lezingen bij.
5. Bezoeken in 2008
23 mei 2008 bezochten we met 27 deelnemers de haven van Antwerpen en onze familiale uitstap aan Zierikzee en de Oosterschelde mocht rekenen op 79 gegadigden.
De geplande bezoeken voor 2009: 14-05 bezoek Umicore en radiomuseum te Olen en onze familiale uitstap op 26-09 gaat dit jaar door in het treinmuseum in Mariembourg.
6. GG persoon van Verdienste
Het GG lid van verdienste van 2008 gaat dit jaar naar Willem Maes.
7. Allerlei/Diversen
• Dag der zeelieden 2008, hierop werd de heer Theodore Dubois herdacht voor zijn heldendaden tijdens de 1ste en 2e WO op zee.
• Hogere Zeevaartschool: de heer Cauwe werd gekozen als naamdrager voor de 12e promotie aan de afdeling Scheepswerktuigkunde in de Hogere Zeevaartschool Antwerpen.
8. Bestuursmutaties
Er worden nieuwe bestuursleden voorgesteld en de raad van bestuur van 2009 tot 2012 wordt goedgekeurd. Tevens worden de mandaten voor de komende 2 jaren voorgesteld. Daarnaast kan er gemeld worden dat het secretariaat wordt overgenomen en dat de zetel van KGG voortaan gevestigd is op 2845 Niel Pastoor Huyghestraat 18.
PRESENTATIE
Als afsluiter van de jaarvergaderingen krijgen we door de heer Frans Doomen een presentatie met een aantal mooie foto’s van de zeilbootexpeditie van Dixie Dansercour naar Antarctica “in the Wake of the Belgica”…
Aansluitend de jaarlijkse receptie en de voorzitter dankt de talrijke aanwezigen.
Einde van de jaarvergadering.
 

 
Ingekort verslag van de 61ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering van 2008
Boekjaar 2007
tag
De volledige tekst kan via het secretariaat opgevraagd worden.
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Donderdag 17 april 2008
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
Agendapunten:
1.Goedkeuring jaarrekening 2007 6.GG persoon van verdienste
2.ledenbestand per 31.12.2007 7.Allerlei
3.Tweemaandelijks technisch tijdschrift Receptie
4.Winterwerking 8.Voordracht door Mr.ir.Ap.E. Vanbilloen: limaatverandering
5.Bezoeken
De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, Lloyds Register Emea, medewerkers van de vergadering, en de heer ir. Vanbilloen voor hun medewerking.
1.Goedkeuring jaarrekening 2007:
Ook in 2007 is de balans van onze studiekring heel positief, ondanks de extra kosten voor de 60-jarige viering. De extra advertenties en dan vooral personeelsadvertenties zorgen ervoor dat het negatief saldo dat op -7000 euro gebudgetteerd stond teruggebracht werd naar -293 euro. Twee leden hier aanwezig tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2007.
Het budget voor 2008 wordt voorgelegd en goedgekeurd door de aanwezigen:
2. ledenbestand:
In 2007 is het ledenbestand lichtjes gedaald, op 31/12/2007 telden we 510 leden, een daling met 12 leden. Spijtig genoeg moesten we in 2007 afscheid nemen van de volgende leden die overleden zijn: Pierre Michiels, Pierre Campus, Louis Schüllen, Jef Leyers, Gilbert Vercruyssen, en De Ruyver Jean-Paul. Met één minuut stilte werden deze leden herdacht.
3. Technisch Tijdschrift:
Het tweemaandelijks technisch tijdschrift, onder leiding van onze redactievoorzitter André Mahy, heeft in 2007 weer een nieuwe look gekregen, en is een modern tijdschrift geworden en dit ten eerste door de nieuwe lay-out voor de cover, maar ook de teksten en advertenties hebben een aangepaste upgrade ondergaan. Proficiat aan de heer Mahy en zijn redactieleden.
Ook onze website wordt drukbezocht, de technische achtergrondinformatie die hierop te vinden is wordt zeer gewaardeerd, en ook de studenten hebben deze site gevonden. Dit alles hebben we te danken aan onze webmaster de heer Bob Dickers die onze website “levendig” maakt. De wekelijkse aanpassingen en meldingen bewijzen dat hij de man is op de juiste plaats.
 4. De winterwerking:
Het gemiddeld aantal aanwezigen op onze lezingen in 2007 was 86.60, met een uitschieter van 135 aanwezigen dit op de lezing van Exmar. De data van de lezingen voor het volgend winterseizoen zijn reeds gekend:
16 oktober 2008: MC Technology-Coating - 27 november 2008: Hydrex-Underwater works - 22 januari 2009: Innospec Marine Specialities - 19 februari 2009: Alfa Laval - 12 maart 2009: nog vrij
5. Bezoeken in 2007:
Op 25 mei 2007 brachten we een bezoek aan Sidmar Arcelor, 30 deelnemers hadden we die dag. Zaterdag 15 september was het onze jaarlijkse familie-uitstap. We hadden prachtig weer die dag, de rondvaart op de Maas te Maastricht was dan ook een aangename belevenis, het lunchbuffet aan boord werd door de 77 deelnemers zeker gesmaakt. In de namiddag bezochten we de mergelgrotten van Cannerberg (Maastricht) , waar we allen zeer verrast waren bij het ontdekken van deze ondergrondse kunstwerken.
6. GG persoon van Verdienste:
Het GG lid van verdienste van 2007 gaat dit jaar naar onze redactievoorzitter de heer André Mahy, en dit voor zijn baanbrekend werk en zijn onuitputtelijke inzet voor ons tijdschrift.
7. Allerlei:
- In 2007 vierden we ons 60-jarig bestaan. De marmeren zaal van de dierentuin was daarvoor de uitgelezen plek. Met 327 deelnemers kon de avond niet meer stuk. Vele maritieme bedrijven waren hierop vertegenwoordigd, sommigen zelfs met 20 personen. Deze opkomst was de kroon op het werk van het feestcomité.
- Dag der zeelieden 2007, hierop werd de heer Wilfried Montmorency uit Oostende geëerd. Hij was verschillende jaren lid van onze studiekring en woont nog steeds te Oostende.
- Hogere Zeevaartschool: wijlen onze ex-voorzitter de heer Jozef Van De Poel werd gekozen als naamdrager voor de 11e promotie aan de afdeling Scheepswerktuigkunde in de Hogere Zee-vaartschool Antwerpen.
- Op deze jaarvergadering werden de redactieraadsleden extra bedankt voor hun bijdrage aan het tijdschrift. De aanwezigen: nl. de heren Mahy, Ghys, Klaijsen, Dickers, Van der Stighelen, Van Mechelen, Van Opstal en mevrouw Van Mechelen Monique ontvingen van de voorzitter een setje witte en rode wijn.
- De voorzitter zorgde ervoor dat er een prachtig boeket bloemen afgegeven werd aan de secretaris Monique Van Mechelen, ook zij werd extra bedankt voor de goede werking van de administratieve en financiële kant van de studiekring.
PRESENTATIE:
De heer ir. Ap Van Billoen brengt ons na de receptie een lezing over zijn visie van de opwarming van de aarde: “Leugens of waarheid” en inderdaad was deze inbreng van hem zeer boeiend en de discussies achteraf waren zeker to the point.
De voorzitter dankt de talrijke aanwezigen.
Einde van de jaarvergadering.
 

 
Kort verslag van de 60ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering. 2007
Boekjaar 2006
tag
De volledige tekst kan via het secretariaat opgevraagd worden.
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Donderdag 19 april 2007
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
Agendapunten:
1.Goedkeuring jaarrekening 2006
2.ledenbestand per 31.12.2006
3.Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4.Winterwerking Receptie
5.Bezoeken
6.GG persoon van verdienste
7.Allerlei
8.Voordracht door :Scaldis, Salvage & Marine Contractors nv.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, Lloyds Register Emea, medewerkers van de vergadering, en de firma Scaldis Antwerpen voor hun medewerking. De leden hier aanwezig die reeds langer dan 50 jaar lid zijn van onze studiekring worden van harte verwelkomd.
1.Goedkeuring jaarrekening 2006:
Ook in 2006 hebben we de vooropgestelde budgetten behaald. Dankzij onze adverteerders kunnen we 2006 met een positief resultaat afsluiten en dit ondanks de reeds gemaakte kosten voor onze viering in 2007. Twee leden hier aanwezigen tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2006.
2. ledenbestand:
Ook in 2006 blijft het ledenbestand lichtjes stijgen per 31/12/2006 telden we 522 leden, een aanwinst van 6 leden. Spijtig genoeg moesten we ook in 2006 het overlijden melden van enkele bestuursleden waaronder de heer Jozef Sak (Joep) en de heer Jules Claus. Ook van de heer Noël Mathijs moesten we afscheid nemen.
3. Technisch Tijdschrift:
Het tweemaandelijks technisch tijdschrift onder leiding van onze redactievoorzitter André Mahy is ook in 2006 gunstig geëvolueerd. De vernieuwingen die de redactievoorzitter inbracht heeft het tijdschrift een hele nieuwe look gegeven , en dit wordt door onze leden en adverteerders ten zeerste gewaardeerd. Proficiat aan de redactie.  Ook onze website onder leiding van onze webmaster de heer Bob Dickers is en blijft een enorm succes, in 2006 zijn er via de website het hoogst aantal nieuwe leden ingeschreven.
4. De winterwerking:
Het gemiddeld aantal aanwezigen op onze lezingen blijft stijgen voor 2006 is dit 90 , tegenover 75 in 2005. Dit succes hebben we zeker te danken aan de hoge technische inhoud van onze lezingen. Sinds de lezingen doorgaan in de Hogere Zeevaartschool vinden ook meer en meer studenten de weg naar onze voordrachten. De lezingen voor het volgend winterseizoen zijn reeds gekend:
18 oktober 2007: Alfa Laval nv - 29 november 2007: ABB nv - 24 januari 2008: Jan de Nul nv - 21 februari 2008: Scaldis nv - 13 maart 2008: GEA Westfalia nv.
5.Bezoeken in 2006
Op 25 april 2006 brachten we met 26 deelnemers een zeer interessant bezoek aan InterFerryBoats te  Antwerpen.
Het familiaal bezoek ging door op zaterdag 14 oktober 2006 en dit met  het maximum aantal deelnemers nl. 77. We bezochten de kristalfabriek van Val St. Lambert, enkele bekwame gidsen hebben ons een leerrijke voormiddag bezorgd.
De lunch op het domein van Val St. Lambert werd door elke deelnemer uitstekend bevonden. Na de middag werden we nogmaals aangenaam verrast door de gidsen die ons het oude stadsgedeelte van Luik leerden kennen.
6. GG persoon van Verdienste:
Het GG lid van verdienste van 2006 werd uitzonderlijk reeds bekendgemaakt op onze viering van 24 maart ll. Dit jaar viel die eer te beurt aan onze secretaris Mevr. Monique Van Mechelen, zij ontving de trofee “GG persoon van verdienste voor 2006” uit handen van de voorzitter. Een mooie glazen trofee werd speciaal voor deze gelegenheid ontworpen.
7. Allerlei:
- Ook in 2006 was onze studiekring vertegenwoordigd op de opendeurdag van de HZS en dit met steeds meer succes.
- Dag der zeelieden, op deze dag werd Mr. René Roef, vader van ons bestuurslid Mr. Robert Roef geëerd. Verschillende leden van onze studiekring waren hierop aanwezig.
- Volgens de statuten geven de voorzitter , ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris hun ontslag en worden herbenoemd voor de volgende twee jaar, de aanwezigen leden geven hieraan hun goedkeuring.
Receptie
Op de receptie na de jaarvergadering worden er 15 leden gevierd die reeds meer dan 50 jaar lid zijn van onze studiekring, ze krijgen dan ook een gepast aandenken en worden op een flink applaus onthaald. Deze leden ontvangen van de voorzitter een fles Champagne speciaal gebotteld voor het Koninklijk Gallois Genootschap ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan, het resultaat is uitstekend, de flessen zullen nog wel enkele jaren bewaard worden.
PRESENTATIE:
De heer Miguel Van den Eynde van de firma Scaldis, Salvage & Marine Contractors uit Antwerpen brengt een boeiend verslag over: Belgian: experts in heavy lift projects. Ook dank aan mevrouw Linda Vanhaelst, Commercial , Marketing & PR Co-ordinator van Scaldis Antwerpen

De voorzitter dankt de talrijke aanwezigen.
Einde van de jaarvergadering.
 

 
Verslag van de 59ste Jaarlijkse algemene statutaire vergadering. 2006
Boekjaar 2005
tag
Locatie: Zaal Schipperswelzijn, Straatsburgdok NK 2, 2030 Antwerpen
Donderdag 20 april 2006
Voorzitter: Walter Van der Stighelen
Om 20 u wordt de jaarlijkse algemene vergadering geopend door de voorzitter de heer Walter Van der Stighelen, hij verwelkomt de talrijke aanwezigen en bedankt het Schipperswelzijn, Lloyds Register Emea, medewerkers van de vergadering, en het Solar Team voor hun medewerking. Een speciale dank gaat uit naar de afgevaardigden van de adverteerders die deze avond hier aanwezig zijn.
Agenda:
1.Goedkeuring jaarrekening 2005 6.GG lid van verdienste
2.ledenbestand per 31.12.2005 7.Allerlei
3.Tweemaandelijks technisch tijdschrift
4.Winterwerking Receptie
5.Bezoeken 8.Film: De UMICAR in de World Solar Challenge
1.De financiële toestand:
Ook in 2005 hebben we aan de vooropgestelde budgetten kunnen voldoen. De adverteerders blijven onze studiekring trouw waardoor we al jarenlang onze prijzen zowel voor advertenties als voor het lidgeld kunnen standhouden. Ook dit jaar kunnen we fier zijn op het resultaat en zal ook het lidgeld voor 2007 niet verhogen. De Heren Cornelis Koopman en Leo Lippeveld tekenen de balans waarmede ontlasting wordt verleend aan de Raad van Bestuur over het jaar 2005.
2. ledenbestand:
Ook in 2005 is het ledenbestand boven de 500 gebleven en hebben we een kleine aanwinst van 3 leden. Dit brengt het totaal op 516 leden, 499 werkende en 17 ere-leden. We verwelkomden 34 nieuwe leden en moesten afscheid nemen om verschillende redenen van 31 personen. Volgende leden zijn in 2005 overleden: Jozef Kets, Walter De Roovere, Donald Van Den Audenaerde, Willy Van Den Hautte en onze ex-voorzitter Jozef Van de poel, deze was voorzitter van onze studiekring vanaf 1980 tot 1990.
3. Technisch Tijdschrift:
In 2005 werd na het jarenlange redactievoorzitterschap van de heer Jules Claus deze taak overgenomen door de heer André Mahy. Ook hij zal trachten om ons tijdschrift up to date te houden en hij gebruikt dan ook de allernieuwste technieken om teksten en advertenties drukklaar te maken. Ook onze webmaster de heer Bob Dickers is een master in websailing en het resultaat is dan ook schitterend.
4. De winterwerking:
Onze lezingen blijven een succes, dat bewijst het groot aantal deelnemers. In 2006 wijzigt de locatie van onze voordachten, deze worden dan gehouden in het auditorium van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Ook voor het volgend seizoen staan er weer zeer interessante lezingen op het programma.
19 oktober 2006: ABC Diesel Engines 23 november 2006: Motec 11 januari 2007: Exmar nv
15 februari 2007 en 15 maart 2007 zijn nog vrij.
5. Bezoeken in 2005:
Op 28 mei 2005 bezochten we met een grote groep (63) de kerncentrale Van Doel, de dag werd afgesloten met een gezellig diner in Restaurant De Molen in Doel. Het familiaal bezoek ging dat jaar naar Antwerpen, onder leiding van bekwame gidsen bezochten we er het jodenkwartier, met een lunch in een koosjer restaurant, waar de kok op een zeer ludieke manier ons vertelde wat we kunnen verstaan onder “koosjer”. Hierop waren we met 53 personen.
6. GG Lid van Verdienste:
Het GG lid van verdienste van 2005 werd dit jaar de heer Georges Bogaert. Dit voor zijn inzet naar de studenten toe. Hij kan als geen ander de studenten aanporren om lid te worden van onze studiekring.
7. Allerlei:
- Op de opendeurdag van de HZS was onze studiekring eveneens vertegenwoordigd. Hierop hebben we toch een goed direct contact met de kandidaat studenten.
- Dag der zeelieden, een grote delegatie van het Koninklijk Gallois Genootschap was hierop vertegenwoordigd. Wijlen WTK Louis Proost werd hierop speciaal herdacht.
- 60-jarig bestaan van onze studiekring: In 2007 vieren we ons 60-jarig bestaan, het feestcomité is hier al volop aan bezig. Nadat het feestcomité verschillende locaties bezocht heeft is de voorkeur gevallen op de prachtige Marmeren zaal van de Zoo. Dit galadiner gaat door op zaterdag 24 maart 2007. Deze datum alvast noteren.
Receptie
De receptie staat dit jaar in het teken van trouwe adverteerders. Voor de aanwezige adverteerders, die we uiteraard zeer dankbaar zijn voor hun loyaliteit naar onze studiekring toe, was er een gepaste attentie, dit in de vorm van een chocoladewerkje dat het logo van het Gallois Genootschap voorstelt.
FILM
De UMICAR in de World Solar Challenge.
Dit is een aangenaam vervolg van de voordracht die de studenten van GROEP T uit Leuven vorig jaar tijdens de jaarvergadering gebracht hebben. De film gaf ons een duidelijk beeld van Australië, de mensen en natuurlijk van de zonnewagen zelf. Zijn goede en minder goede technische kanten kwamen aan bod. Het was een gepaste afsluiter van deze jaarvergadering. Een dikke proficiat aan Groep T.
 
De voorzitter dankt de aanwezigen.
Einde van de jaarvergadering.
Jaarlijkse algemene statutaire vergadering.  2005
Boekjaar 2004 
tag 
 
Jaarlijkse algemene statutaire vergadering van 2004 
Boekjaar 2003
tag 
 
Jaarlijkse algemene statutaire vergadering van 2003
Boekjaar 2002
tag
 
Jaarlijkse algemene statutaire vergadering van 2002
Boekjaar 2001
tag